Regjeringen ønsker å endre loven slik at Den norske kirke (Dnk) kan få pensjons- og egenkapitaltilskudd på veien mot selvstendighet, uten at andre de andre tros- og livssynssamfunnene får tilsvarende økt tilskudd per medlem.