Nyheter

Av politiske aktivister kalles Vest-Sahara gjerne «Afrikas siste koloni». Territoriet var under spansk styre fra slutten av 1800-tallet til 1976.

Siden 1979 har området blitt styrt av Marokko. De innfødte saharawierne og frigjøringsbevegelsen Polisario krever råderett over området.

Situasjonen har lenge vært diplomatisk fastlåst. I 1991 vedtok FN en plan for å gjennomføre en folkeavstemning om territoriets framtid. Den venter saharawiene fortsatt på.

LES OGSÅ: San Leon «medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer» i Vest-Sahara.