Av politiske aktivister kalles Vest-Sahara gjerne «Afrikas siste koloni». Territoriet var under spansk styre fra slutten av 1800-tallet til 1976.