Nyhet

Torgeir Moslet som er tømrer og driver firmaet Tradisjonsbygg Trondheim, frykter at miljøet av entreprenører og håndverkere med kompetanse på gamle bygninger, kan bli undergravd av aktører som legger mindre vekt på å opparbeide seg kompetanse og mer på å vinne anbud. Moslet understreker at det å ta vare på nasjonal kulturhistorie krever kunnskaper og ferdigheter man opparbeider over lang tid.

– Det er en type fordypning som ikke gir stor avkastning. Ofte ligger en idealistisk interesse bak, sier han.

Moslet er svært kritisk til at Kulturminnecompagniet får fortsette med kulturminner etter at selskapet ble dømt i Nordmøre tingrett for uopprettelige skader på Tingvoll kirke.

– Det som skjedde der, var en varslet katastrofe. Det er en tragedie at Bård Strømgren og Kulturminnecompagniet slapp inn på markedet igjen etter Tingvoll, sier Moslet.