Torgeir Moslet som er tømrer og driver firmaet Tradisjonsbygg Trondheim, frykter at miljøet av entreprenører og håndverkere med kompetanse på gamle bygninger, kan bli undergravd av aktører som legger mindre vekt på å opparbeide seg kompetanse og mer på å vinne anbud. Moslet understreker at det å ta vare på nasjonal kulturhistorie krever kunnskaper og ferdigheter man opparbeider over lang tid.