– Til tross for at mange velferdsordninger er på plass, så har vi kommet veldig kort i Norge med å likestille funksjonshemmede med andre, sier leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.