Årets statusrapport om verdens­ barn fra Unicef er mindre ­optimistisk enn tidligere utgaver. Store framskritt for å bedre barns liv og helse står i fare for å stanse opp, spesielt i Afrika.