– Jeg ønsker å bo i Norge, for her har jeg ikke noe familie eller venner fra Syria. Jeg har en bror i Tyskland, men jeg vil være alene, for da kan jeg leve åpent, sier Raed Basha.