Nyheter

Lørdag tok lederen i Venstres ungdomsparti til orde for å doble dagens grense for selvbestemt abort. Til Vårt Land sa han at grensen for selvbestemt abort bør gå ved uke 24.

– Vi må spørre oss hva som gir fosteret en form for moralsk verdi. Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når man kan føle, som med dyr. For et foster skjer det når det utvikler et sentralnervesystem og begynner å føle smerte, ubehag og lyster. Dermed blir det rasjonelt å sette grensen ved uke 24, forklarte Sondre Hansmark.

Lederen i Unge Venstre mener også harmonisering er et argument:

– Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24. Det handler om å harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia som tillater abort frem til uke 21 og 24. Det er mange land som går lenger enn Norge, og det er ingen grunn til at vi skal være mer konservative enn disse.