Lørdag tok lederen i Venstres ungdomsparti til orde for å doble dagens grense for selvbestemt abort. Til Vårt Land sa han at grensen for selvbestemt abort bør gå ved uke 24.