Over halvparten av alle flyktninger bosatt i Norge og som er i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).