– Når vi fikk denne typen henvendelser, måtte vi tydeliggjøre hva vi kunne og ikke kunne gjøre som gruppe. Jeg oppfattet ikke at vi fikk noen hemmeligheter. Dette var historier som gikk, men pastorgruppens mandat var ikke å føre tilsyn, sier pastor Egil Svartdahl.