– Vi risikerer at en del påstander på dette tidspunktet i etterforskningen blir mer entydig enn det er grunnlag for, sier Gule til NTB.