Den norske kirkes sentralkirkelige organ har identifisert 33 risikoer. De to aktivitetene som er definert som mest kritiske for virksomheten, er formulert slik i risikovurderingen: