– Jeg reagerer på at man legger restriksjoner på denne type aktiviteter. Dette handler om barn og unges organisasjonsfrihet. Å begrense denne bryter med prinsippene og idealene i vårt samfunn, sier Hans-Fredrik Grøvan fra KrF.