På KrFs sentralstyremøte torsdag fremmet parlamentarisk leder og stortingsrepresentant, Hans Fredrik Grøvan, og Steinar Reiten, KrFs mann på tinget fra Møre og Romsdal, et forslag om å votere over å bli stående på stedet hvil på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.