Lederskikkelser i kirke- og livssynsnorge har stilt opp i Redd Barnas kampanje #HentBarnaVåreHjem. Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp, mente at det ikke er noe de bør blande seg opp i – fordi han mener det bør være et skille mellom politikk og religion.

Grøvan reagerer

Den uttalelsen har fått Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF, til å reagere.

– Du kan ikke sette munnkurv på mennesker fordi de er troende. Det ligger et stort engasjement hos disse menneskene som ønsker å praktisere viktige verdier som barmhjertighet og nestekjærlighet, og det skal du ikke stoppe, sier han.

– Hvor går grensen for det politiske engasjementet til Den norske kirke (Dnk)?

– Når det gjelder nestekjærlighet så har ikke den noen grenser. Det er ingen grenser for å vise engasjement, omsorg og empati for mennesker i en sårbar situasjon, sier Grøvan.

Ikke over grensen

Hva som er grensene for Dnks politiske engasjement, eller om Dnk har en politisk helning mot den eller den andre siden, er gjengangere i Vårt Lands spalter.

Grøvan er ikke i tvil om at han er på trygg grunn i spørsmålet om Dnks engasjement er innenfor i denne saken, også når det gjelder skjelningen mellom det verdslige og ådelige regiment.

– Jeg er lutheraner selv og kjenner til skjelningen mellom de åndelige og verdslige regimenter. Også kirkefader Luther var opptatt av at etikken omfatter det verdslige elementet i samfunnet. Hvis det er ett punkt i vår etikk som berører de aller fleste, så er det nestekjærlighet og å vise barmhjertighet overfor andre, sier Grøvan.

LES OGSÅ: Israel-vennen Grøvan refser Benjamin Netanyahu

– Ville blitt et veldig kaldt samfunn

Han stusser derfor over at Gulati argumenterer med at Redd Barnas kampanje er noe religiøse bør holde seg unna.

– Det er veldig rart at Frps talsperson i denne saken forsøker å legge bånd på troende mennesker i en sak som handler om et allment etisk prisnipp, som jeg tror de aller fleste vil verne om og stå opp for i vårt samfunn. Et samfunn der vi ikke står opp for nestekjærlighet ville blitt et veldig kaldt samfunn, sier Grøvan.

LES OGSÅ: KrF-Grøvan med varsko – barnesatsinger skal ikke betale bomkrise-regningen