Ein fersk fellesrapport frå svenske Lifos og norske Landinfo teiknar eit dystert bilete av levekåra til mange kvinner i dei palestinske sjølvstyreområda: 37 prosent av gifte kvinner har opplevd at ektefellen har utøvd ulike typar av vald.