Nyhet

Ein fersk fellesrapport frå svenske Lifos og norske Landinfo teiknar eit dystert bilete av levekåra til mange kvinner i dei palestinske sjølvstyreområda: 37 prosent av gifte kvinner har opplevd at ektefellen har utøvd ulike typar av vald.

Brote ned på dei to områda som er styrt av palestinarane sjølve, Gaza og Vestbreidda, viser tala at kvinner på Gaza har det verst:

• Nesten 49 prosent av gifte kvinner i Gaza rapporterer om vald utøvd av ektefellen.

• På Vestbreidda er talet nesten 30 prosent.