Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 460 milliarder kroner hvert år. På handlelisten står alt fra byggematerialer og kontorrekvisita til drift av skoler. Nå har regjeringen bestemt at det skal stilles miljø- og klimakrav til innkjøpene.