– Eg trur ikkje at ein må velje mellom kristendom og fornuft, seier Thale Bergsholm Nesse.