I det nye oppvekstprogrammet var det formuleringer om at Venstre ikke ønsket velkommen en utvikling med flere nattåpne barnehager.