Stortinget fikk i går en livssynspolitisk «bombe». For til slutt slapp den nye kulturministeren opplegget for hvordan Stortinget skal behandle grunnleggende endringer i tros- og livssynspolitikken.