Nyheter

«Livssynsminister» Grande rykker ut i forsvar for metoden som Den norske kirke egentlig ikke ønsket – og som KrF har kritisert:

Å stortingsbehandle ny troslov og finansiering i samme pakke som en melding om selve prinsippene for en ny livssynspolitikk. KrF har fryktet at selve finansieringsdebatten da vil overskygge debatt om tro i offentlig rom.

– Nei, det er ingen motsetning, sier kulturministeren.

– Det er viktig at de samme politikerne drøfter alle sider ved livssynspolitikken – i samme komité og samtidig. Eksempelvis har Kommunalkomiteen på Stortinget noen ganger behandlet integreringstiltak som også berører livssynspolitikk, uten at dette er utredet i et trosperspektiv, bemerker Grande.