Nyhet

En fattig bonde i Peru oppdager en dag at brønnen hans er tom for vann. Han mistenker det lokale gruveselskapet for å være årsaken til at vannet har sunket og går for å be om erstatning. Men gruveeieren møter ham med et skuldertrekk. Det er ikke selskapet, men klimaendringer som er årsaken til vannmangelen. Og de som tar de viktige miljøbeslutningene er langt unna deres landsby.

På den andre siden av jordkloden står en ung brite uten jobb. Han mener årsaken til ledigheten er arbeidsinnvandring – en beslutning som tas av menn i dress i EUs hovedkvarter i Brussel.

Ifølge sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo, har bonden og briten noe viktig til felles. Begge føler på stor avmakt som følge av globaliseringen.

– I dag har mange en følelse av å ikke ha kontroll over sin egen virkelighet. Forandringer i verden skjer i en rasende fart og skaper friksjoner. Endringene skjer uten noen som kan si at nå er det nok, nå må vi kjøle ned, sier han.