USAs president Donald Trump, Pinsebevegelsen i Latin-Amerika, hindunasjonalister i India og radikale predikanter i Sahel har alle noe til felles. De er eksempler på – og gir utrykk for – en verden i stadig raskere utvikling. Der de gamle skillelinjene smuldrer opp og nye dannes – får populismen fotfeste. En internasjonal trend, ifølge forskere.