Nyheter

USAs president Donald Trump, Pinsebevegelsen i Latin-Amerika, hindunasjonalister i India og radikale predikanter i Sahel har alle noe til felles. De er eksempler på – og gir utrykk for – en verden i stadig raskere utvikling. Der de gamle skillelinjene smuldrer opp og nye dannes – får populismen fotfeste. En internasjonal trend, ifølge forskere.

– Måten dette manifesterer seg som et politisk fenomen har klare likehetstrekk, selv om konteksten kan være svært ulik, sier seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

I en globalisert verden der endringsprosesser skjer stadig raskere, føler mange at de ikke gjenkjenner verden slik de kjente den. Det handler om identitetspolitikk, mener Bøås.

– Det handler om identitetspolitikk. Dette ser vi forbi vesten. Den moderne staten – overalt, klarer ikke å levere. Store grupper føler sosial utrygghet og angst. Denne angsten har de tradisjonelle partiene problemer med å målbære.