– Det er vel å anse som et utspill siden budsjettet legges fram snart, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen om utspillet fra Den norske kirke om kirkenedleggelser i Oslo. Det er kommunene som i hovedsak finansierer lokalkirkene, bortsett fra prestelønninger.