Nå kan svenske prester velge om de vil si «i Guds, den treeniges, navn» eller fortsatt bruke Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.