– Blir barnehageloven endret slik departementet foreslår, ville vi måtte legge ned en barnehage – og vi får mindre penger til å drive de andre for, noe som vil ramme barna, sier Harald Berge Breistein til Vårt Land. Han er daglig leder i NLM-barnehagene, landets største kristne barnhagekjede med 35 barnehager.