– Dette er gode tiltak som vil styrke integreringen av særlig flyktninger, sier Iselin Nybø (V), statsråd for forskning og høyere utdanning. Tiltakene Nybø snakker om er en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning og innføringen av et internasjonalt godkjent kvalifikasjonspass.