Motstand og fiendtlige holdninger fra familie og eget trossamfunn gjør at både muslimer og kristne kan oppleve press om at den ene parten skal konvertere til ektefellens tro.