Nyhet

I 2007 inngikk KrF et privatskoleforlik med de rødgrønne. Nå vender KrF ryggen til Ap, SV og Sp og tar steget inn i de blåblås klasserom sammen med Venstre. De fire borgerlige budsjettkameratene er blitt enige om følgende:

• Loven endrer navn fra privatskoleloven til friskoleloven for å skille tydeligere mellom private skoler som har rett til statstilskudd og private skoler som ikke har det.

• To nye grunnlag for å få lov til å opprette en friskole innføres: videregående opplæring i yrkesfaglig opplæringsprogram og særskilt profil innen realfag, språk, kunst og kultur. I dag kan private skoler som hovedregel kun få statsstøtte dersom de enten har en alternativ pedagogikk eller et religiøst grunnlag.

• Godkjenning skal ikke gis hvis dette får negative konsekvenser for vertskommunen eller vertsfylket.