Små barn putter lett det finner i munnen – og svelger ned.