Trenden med å kartlegge arvematerialet sitt brer om seg: Over hele verden har antallet som kjøper gentester til hjemmebruk eller bestiller DNA-analyser fra laboratorier økt kraftig.