I regelverknotatet Asylpraksis - Statsløse palestinere fra Vestbredden og Gaza, skriv Utlendingsdirektoratet (UDI) at: