I en pressemelding uttaler redaktør for Megafon, Petter Lønningen, at oppdraget deres er utført. Tidligere redaktør Thomas Anthun Nielsen uttalte at målet var å bli arbeidsledig – altså at det ikke lenger var behov for magasinet. Dette målet mener magasinet at de har nådd, og dermed blir Juleboka i 2019 den siste utgivelsen.

Magasinet peker på en rekke faktorer som fører til at behovet for tilbudet har minket kraftig: Innføring av LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering), utbygging av mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og flere ettervernstilbud.

– Selgerne våre trenger ikke lenger et gatemagasin på samme måte som da vi startet, sier redaktøren.

Trist. Magasinet blir det sjuende norske gatemagasinet som legger ned. En annen stemme i rusdebatten i Bergen er mindre positiv.

– Det er veldig trist at Megafon blir lagt ned. Det har kommet MO-sentre og andre lavterskeltilbud, men det erstatter ikke konseptet Megafon, sier Kari Lossius, tidligere klinikksjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Stiftelsen er en av Norges største rusbehandlingsinstitusjoner. Hun sitter i dag i styret i interesseorganisasjonen RIO.

LES MER: «Stiller spørsmål» ved Holocaust i romfolkmagasin

Innholdet er viktig. Lossius mener det er flere grunner til at gatemagasinene er viktige.

– Særlig =Oslo har blitt en betydelig stemme i det fagpolitiske feltet. Og de har fått betydning for selgerne, som tjener penger og slipper å tigge, sier hun.

Hun sier det har vært særlig viktig for rusavhengige som faller utenfor organiserte tilbud.

– Det vil alltid være noen som ikke passer inn. Bergen kommune har gjort en kjempejobb med MO-sentrene (mottaks- og oppfølgingssenter), men det er viktig å se på hvordan resten ikke passer inn, og gi dem tilbud, sier Lossius.

Hun viser til at all forskning peker på at arbeid og venner er noen av de viktigste elementene i å få et meningsfylt liv, og dessuten hjelper mye på selvfølelsen.

Stiller spørsmål. Lossius stiller spørsmål ved påstanden om at behovet for tilbudet har forsvunnet i Bergen.

Er rusavhengige i Bergen virkelig så godt stilt at de ikke trenger magasinet? spør psykologen.

Hun frykter for konsekvensene.

– Den verste konsekvensen for de som ikke fanges opp av andre tilbud, er at utenforskapet blir enda større. De kan måtte tigge for å overleve, eller i verste fall måtte stjele for å få tak i penger til rusmidler, sier Lossius.

Skeptisk. Flere av gatemagasinene har slitt de siste årene på grunn av dårlig salg.

– Det er ingen spesiell endring hos oss, vi har det ganske stabilt, sier Erlend Dahlhaug Paxal, daglig leder i =Oslo.

Han peker imidlertid på at =Oslo har et større nedslagsfelt enn de fleste gatemagasiner, uten at driftsutgiftene vokser i samme tempo. Paxal er også skeptisk til påstanden om at oppdraget er utført.

– Jeg vil tro at det fortsatt er mennesker som har bruk for tilbudet, sier han.