– Jeg har ikke tid til å vente på at Kirkemøtet skal bestemme seg for å gå for én arbeidsgiver, sier Robert Wright. Han er kirkeverge i Oslo kommune, og med det administrativ sjef for Oslo kirkelige fellesråd. Nå starter han et stort samarbeidsprosjekt i Oslo, Asker og Bærum.