Kopperud er bokaktuell med Vi som elsket Afrika, og gav i mandagens Vårt Land uttrykk for sterk skuffelse over utviklingen på verdens fattigste kontinent. Han mener afrikanere dyrker offerrollen og ikke tar nok ansvar for egen utvikling.