I vedtaket fra fredagens møte i Kirkerådet heter det at rådet ikke konkluderer nå, men vil utrede et nytt organ på prostinivå. Målet er at Den norske kirke skal få én felles arbeidsgiver for både prester og andre ansatte i kirken.