I 2015 mistet de kristne internatskolene ordningen med momskompensasjon, som de har hatt i mange år. Da budsjettet ble lagt fram onsdag varslet finansminister Siv Jensen at skolene igjen skal få nyte godt av ordningen i 2017. Likevel tyder alt på at skolene fortsatt vil måtte tilbakebetale momsen for de siste årene. Dette kan gi flere skoler store problemer.