Noen fylkestopper er misfornøyd med det fiendebildet de mener Ropstad skaper overfor Miljøpartiet de Grønne. Geirmund Lykke, gruppeleder for Trondheim KrF, mener fokuset burde blitt rettet mot andre partier.