Arbeidet med å rekruttere Den norske kirkes nye biskop i Oslo, er godt i gang, forsikrer bispedømmerådslederen.