1. januar 2016 ser en helt ny høgskole dagens lys: VID vitenskapelige høgskole. Det er Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen og Misjonshøgskolen i Stavanger som slår seg sammen. Navnet VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal.