– Dette er på grunn av byrådets egne vedtak om at de ikke ønsker et spesielt minnesmarkeringssted i forbindelse med 22. juli, sier kirkeverge Robert Wright til P4.