– Finansieringen av tros- og livssynssamfunn må være bærekraftig ikke bare økonomisk, men også politisk. Storsamfunnet må se på det som fornuftig å finansiere tros og livssynssamfunn, sier Ingrid Rosendorf Joys, leder for Samarbeidsrådet for Tros og Livsynssamfunn (STL).