Nyhet

– Finansieringen av tros- og livssynssamfunn må være bærekraftig ikke bare økonomisk, men også politisk. Storsamfunnet må se på det som fornuftig å finansiere tros og livssynssamfunn, sier Ingrid Rosendorf Joys, leder for Samarbeidsrådet for Tros og Livsynssamfunn (STL).

Tirsdag skrev Vårt Land om det nyregistrerte trossamfunnet Norges Bibelkirke, som ikke skal ha eget arbeid men vil kanalisere det offentlige trostilskuddet til misjonsorganisasjonene medlemmene tilhører.

Joys synes det er en fremmed måte å organisere seg på og sier at «en slik måte å organisere seg på vil skape reaksjoner».

– Vi i STL er opptatt av at tros- og livsynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner. Da må de ha en aktivitet. Hvis man kanaliserer pengene til noen andre, kan det sees på som en utvanning av tilskuddsordningen, sier hun.