Vil tendenser som gjorde den amerikanske valgkampen så spennende og skremmende prege årets stortingsvalg? Ja, svarte de politiske kommentatorene i våre to store tabloidaviser nylig.