Hvis vi skal ha sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad, må menneskeheten halvere klimagassutslippene våre innen 2030. Vi må bli helt karbonnøytrale innen 2050. Det er konklusjonen i en rapport fra FNs klimapanel (IPCC) som ble lagt fram natt til mandag norsk tid.