I 2015 lanserte regjeringen og samarbeidspartiene sitt store rusløft (se faktaboks). Opptrappingsplanen skulle sikre 2,4 milliarder mer til rusomsorgen innen budsjettet for 2021.