Overtidsbetaling, kveldstillegg og helligdagstillegg til prestene fører til at bispedømmene planlegger nedbemanning i presteskapet.