Onsdag kom et nytt lovendringsforslag fra Kulturdepartementet som innebærer unntak for Den norske kirke (Dnk) fra likebehandlingsprinsippet av tros- og livssynssamfunn. Hovedpunktene i forslaget er at: