Flere skandinaviske familier risikerer å måtte gi tilbake sine adoptivbarn fra Kenya. Myndighetene må først finne ut om det virkelig er de biologiske foreldrene som har dukket opp.