– Vi er glade for at Tingretten nå har konkludert i spørsmålet om pastoren har overrapportert kurs og misbrukt tilskuddsordningen, slik vi hadde mistanke om. Retten har slått fast at pastoren er skyldig i grovt bedrageri, falsk forklaring og dokumentforfalskning. Retten har kommet til at de aktuelle kursene i stor utstrekning ikke er holdt, sier Hege Irene Fossum, daglig leder i Kristelig studieforbund (K-stud).