Molde, juni 2015: Mannskap fra Politiets Utlendingsenhet (PU) og lokalt politi ser på et kart med adresser der det jobber personer med utenlandsk bakgrunn. Noen er merket «lav» sannsynlighet, andre «høg». På listen står flere kjenninger av politiet.