Fader Marco Mungo er fungerende biskop for den katolske kirken i Wau, der menigheten hver søndag fyller opp de 2.500 plassene i katedralen to ganger for å få plass til alle som vil til messe.